sk | cz

Ľudovít Fulla

1902 Ružomberok - 1980 Bratislava

Bol scénický výtvarník, grafik, maliar, scénograf, ilustrátor, pôsobil v Bratislave a Martine, jeho učiteľom bol Gustáv Mallý. Navštevoval maliarsku školu G. Mallého v Bratislave, v štúdiu pokračoval na umeleckopriemyselnej škole v Prahe. V rokoch 1949 - 1952 bol pedagógom na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave, kde založil oddelenie figurálneho a monumentálneho maliarstva. Bol inšpirovaný podnetmi európskej avantgardy, slovenskej gotiky a ľudového umenia. Námetovo sa držal života na vidieku s dôrazom na ľudovosť a lyričnost. Ilustroval hlavne ľudové rozprávky.