sk | cz

Albín Brunovský

1935 Zobor - 1997 Bratislava

Bol grafik, pedagóg, maliar, ilustrátor, pôsobil a študoval v Bratislave, jeho učiteľmi boli Vincent Hložník, Dezider Milly.