sk | cz

Vratislav Hlavatý

1934 Náchod

Grafik a ilustrátor sa zaoberal plagátom, ilustroval detské knihy. Občas si zlepšil náladu karikatúrami alebo kresleným humorom, ktoré zverejňoval v časopisoch Plameň, Mladý svet, Hosťovi do domu, tiež deťmi obľúbených časopisoch Materina dúška, Slniečko, Ohníček.