sk | cz

Jaroslav Paur

1918 Kladno - 1987 Praha

Český maliar obdobia civilizmu, realizmu a abstrakcie. Od mladosti sa pri maliarstve intenzívne zaoberal aj astronómiou. Tento záujem ovplyvnil aj jeho tvorbu. Počas druhej svetovej vojny študoval na Ukrajinskej akadémii v Prahe a súbežne navštevoval kurzy kresby. Roku 1945 bol prijatý rovno do tretieho ročníka maliarskeho ateliéru prof. Jakuba Obrovského na Akadémii výtvarných umení v Prahe, ktorú absolvoval v roku 1949. Ešte ako študent bol roku 1946 prijatý za člena SVU Mánes. Žil a tvoril najprv na Kladne, roku 1963 sa usadil v Prahe, kde tiež roku 1987 zomrel.