sk | cz

Oldřich Karban

1945 Praha

Študoval na strednej umeleckopriemyselnej škole v Prahe a následne na Vysokej škole umeleckopriemyselnej, odbor sochárstvo v ateliéri profesora Jana Kavána a profesora Jozefa Malejovského. Vystavoval na akciách Zväzu slovenských výtvarných umelcov aj na autorských výstavách v Poděbradech, Košiciach, Hradci Králové, Prahe, Mariánske Týnice a na zámku Manětín.