sk | cz

Vojtěch Sedláček

1982 Libčany u Hradca Králové - 1973 Praha

Český maliar a grafik, známy predovšetkým tvorbou figurálnych scén z dedinského prostredia. Na Akadémii výtvarných umení bol žiakom profesora Preislera a Švabinského. Pôsobil aj ako učiteľ kreslenia na strednej škole.