sk | cz

Václav Paleček Vladimír

1922 Ústí nad Labem

V rokoch 1933-1935 navštevoval výtvarné kurzy v Bratislave u Ľudovíta Fullu, Júlie Kováříkové-Horové a Mikuláša Galandu, 1941-1943 sa vyučil rezbára na Ústrednej škole bytového priemyslu v Prahe, 1943-1948 študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe u profesorov Jozefa Nováka a Františka Tichého.