sk | cz

Adam Hoffmeister

1953 Praha

Študoval na Strednej všeobecne vzdelávacej škole, Strednej odbornej škole, na divadelnej fakulte Akademie muzických umení v Prahe a v Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs v Paríži. Bol členom spolku výtvarných umelcov Manés od roku 2001. Pravidelne sa zúčastňoval na bienále užitej grafiky v Brne.