sk | cz

Josef Vyleťal

1940 Brno - 1989 Praha
Josef Vyleťal

Český maliar, grafik, kresliar, filmový a divadelný výtvarník. V roku 1957 nastúpil na štúdium na vtedajšiu slovenskú vysokú školu technickú na fakultu architektúry. Počas svojho pobytu v Bratislave sa zoznámil napríklad s grafickým dizajnérom Janom Meisnerom. Po troch rokoch prestúpil na Vysokú školu umeleckopriemyselnú v Prahe.