sk | cz

Dobroslav Foll

1922 Svítkově u Pardubit - 1981 Praha

Maliar, grafik, karikaturista a ilustrátor, kde absolvoval obecnú školu. Po štúdiu na pardubickej štátnej reálke a totálnom nasadení v Nemecku bol prijatý na strednú Štátnu grafickú školu.