sk | cz

Igor Ševčík

1951 Trenčianske Mitice - 2003 Praha

Bol vášnivý rybár, ale predovšetkým to bol výtvarník - filmár, grafik a maliar. Hoci bol preslávený hlavne ako tvorca animovaných filmov, za ktoré dostal mnoho cien, zaoberal sa aj plagátovou tvorbou, ilustráciam a bol aj výtvarníkom mnohých hraných filmov a divadelných inscenácií. Venoval sa grafike, keramike, fotografoval, maľoval a písal nielen scenáre, ale aj poviedky a vyzdobil freskami niekoľko interiérov pražských reštaurácií. Patril k zakladajúcim členom únie karikaturistov.