sk | cz

Tibor Bártfay

1922 Nitra - 2015 Bratislava

Bol sochár, medailér, monumentalista, pôsobil v Bratislave, študoval v Prahe.