sk | cz

Jan Weber

Ilustrátor, grafik, maliar. Po absolvovaní Strednej výtvarnej školy V. Hollara v Prahe sa od roku 1972 až po súčasnosť venuje slobodnému povolaniu. Do roku 1991 sa zaoberal predovšetkým grafickým dizajnom, výstavnými muzeálnymi expozíciami, ilustráciam a filmovým plagátom. V súčasnej dobe sa venuje knižnej grafike, navrhovaniu obalov na CD, logotypov a typografii.