sk | cz

Alexej Jaroš

1937 - 2002

Grafik, šperkár. Absolvoval Vyššiu umeleckopriemyselnú školu v Trutnove. Potom spolupracoval s rôznymi podnikmi - Československá televízia, Krátky film Praha. Takmer výhradne však pracoval pre UPF. Venoval sa najmä filmovým plagátom, s ktorými sa zúčastnil mnohých výstav doma i v zahraničí. Okrem plagátov sa venoval aj prospektom a upomienkovými predmetmi.