sk | cz

Jaroslav Grus

1891 Pardubice - 1983 Praha

Ilustrátor, grafik, maliar. Jaroslav Grus študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Prahe pod prof. Schweigerom. Bol člen Manesovej asociácie výtvarných umení od roku 1918, zakladajúci člen skupiny 58. Na začiatku bol ovplyvnený impresionizmom, potom pod vplyvom maliarov Umelecka Beseda, najmä Rabas. Rozhodujúci vplyv mala cesta do Francúzska. Po krátkej epizóde neoklasicizmu, prišiel na svoj vlastný koncept fauvism, kde hlavnú úlohu hrali farebné oblasti a línie.