sk | cz

Štefan Valašík

1898 Závodie, Žilina - 1986
Štefan Valašík

Štefan Valašík sa narodil 7. októbra 1898 v Závodí. Povolaním bol železničiar, výhybkár na železnici v Žiline, neskôr vo Varíne, kde býval so svojou manželkou Veronikou a dcérou Julianou v železničiarskom domčeku, ktorý aj namaľoval. Neskôr sa presťahovali do Závodia do železničiarskeho domu, kde prišiel na svet jeho syn Ivan. Jeho najväčšou záľubou bolo maľovanie obrazov olejovými farbami a tiež pletenie košíkov. S manželkou boli vášniví turisti. Viac ako 60-roční spoločne vystúpili na Kriváň. V roku 1978 vo veku 80 rokov bol pozvaný synom Ivanom do Kanady, ktorého nevidel od roku 1967, kedy emigroval. Pre syna Ivana to boli neopísateľné chvíle, smutné lúčenie, hoci ho prehováral, aby po pol roku pobytu zostal v Kanade. Štefan Valašík sa vrátil na milované Slovensko, kde mal okrem dcéry aj dvoch vnukov a vnučku s rodinami. Viac sa so synom Ivanom a jeho rodinou už nestretol, zomrel v roku 1986 vo veku 88 rokov. Po smrti v roku 1987 prejavila Slovenská národná galéria záujem o výber jeho diel do zbierky neprofesionálnych umelcov, k čomu však už nedošlo.