sk | cz

Gejza Salay

1902 Žilina - 1963 Bratislava

Študoval na gymnáziu v Žiline neskôr sochárstvo na Vysokej umelecko-priemyslovej škole (prof. Maratka, Štipl) a maliarstvo na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Obrovský, Kratochvíl). Pôsobil dvadsaťsedem rokov ako profesor kreslenia, deskriptívnej geometrie a matematiky na gymnáziách v Kežmarku, Žiline, Nových Zámkoch a v Bratislave. V medzivojnovom období bol členom Spolku slovenských umelcov a Umeleckej besedy. Po vojne sa stal členom spolku Bohún. Narodil sa 5. 5. 1902 v Žiline, zomrel 11. 5. 1963 v Bratislave.