sk | cz

Vladimír Kompánek

1927 Rajec - 2011 Bratislava
Vladimír Kompánek

V rokoch 1947–1949 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Potom v rokoch 1949 – 1954 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Najdôležitejším obdobím jeho sochárskej tvorby sa stali 60. roky 20. storočia. Neskôr sa venoval aj kresbe a maľbe. Jeho drevené skulptúry čerpajú námety z vidieckeho prostredia. Drevené sochy čerpajú z génia loci daného miesta. Vytváral koncepciu "ochranných božstiev" domova, totemické symboly, abstrahoval formy z prostredia – najmä ľudovej architektúry a stromov.