sk | cz

Martin Račko

1959 Košice

Akademický sochár. Svoje uplatnenie nachádza pri realizácii väčších či menších prvkov interiérovej a exteriérovej architektúry a voľnej výtvarnej tvorby. Ako dizajnér sa presadzuje v navrhovaní a tvorbe solitérov architektúry mestskej zelene, kvetináče, lavičky a odpadkové koše pre mesto Vranov nad Topľou, alebo výtvarné riešenie označenia bežeckej trate. Narodil sa 5. júla 1959 v Košiciach.