sk | cz

Evžen Prudil

Študoval u maliarov F. Danka-Sedláčka, J. Sázela a u profesora Ivana Jana Kulce na Ukrajinskej akadémii v Prahe (1935-1940) a súkromne maľbu u M. Maliny a D. Wiesner. Pôsobil v Novom Jičíne. Zúčastňoval sa členských výstav Združenia výtvarných umelcov Jaroněk v Novom Jičíne. Členom Slovenský fond výtvarných umení.