sk | cz

Eugen Nevan

1914 Mohács - 1967 Bratislava
Eugen Nevan

Navštevoval Lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe a súčasne Ukrajinskú akadémiu. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Do 1950 žil v Prahe. V rokoch 1948-50 bol asistent na Akadémii výtvarných umení. Neskôr z neho bol dborný asistent Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a potom výtvarník v slobodnom povolaní. Narodil sa 18. 1. 1914 v Mohácsi v Maďarsku a zomrel 15. 10. 1967 v Bratislave.