sk | cz

Peter Matejka

1913 Nové Mesto nad Váhom - 1972 Bratislava

Študoval na Ukrajinskej akadémii a na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Po štúdiách žil v rodisku. 1950-72 bol pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, 1954 docent, 1966 profesor, vedúci Oddelenia monumentálnej maľby. Narodil sa 26. 6. 1913 v Novom Meste nad Váhom a zomrel 10. 2. 1972 v Bratislave.