sk | cz

Tibor Macula

1912 Dubová - 1993

Akademický maliar pochádza z Dubovej pri Banskej Bystrici. Do svojej smrti žil a tvoril v tomto meste pod Urpínom, ale jeho meno nie je v žiadnej príručke o slovenskom výtvarnom umení. Študoval na akadémiách výtvarných umení v Prahe, Belehrade a v Sofii. Počas života vytvoril okolo 450 olejomalieb. Živosť a pestrosť farieb obrazov je v ostrom kontraste s jeho životom, počas ktorého psychicky i fyzicky trpel, zatrpknutý a neuznaný. Do Zväzu slovenského fondu výtvarných umení ho prijali až v roku 1959. Narodil sa v roku 1912 v Dubovej a zomrel 23. januára 1993.