sk | cz

Milan Laluha

1930 Tekovské Lužany - 2013 Bratislava
Milan Laluha

Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 1957 bol zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu, ktorej činnosť bola ukončená v roku 1968. Zúčastnil sa všetkých skupinových výstav galandovcov. V roku 1972 bol vylúčený zo Slovenského zväzu výtvarných umelcov, čo znamenalo "tichý" zákaz verejných výstav, reprodukovania a nakupovania jeho diel verejnými galériami. Tento zákaz však nikdy nebol striktne dodržiavaný. V rokoch 1955 – 1958 žil v Dolnej Mičinej, ktorú po celý život dlhodobo navštevuje a výtvarne zobrazuje, v rokoch 1958 – 1963 sa usadil v Martine, od roku 1963 žil a tvoril v Bratislave. Narodil sa 11. 11. 1930 v Tekovských Lužanoch, zomrel 10. 11. 2013. Milan Laluha vo svojej tvorbe objavoval záhadnú krásu všednej každodennosti slovenského vidieka. Monumentálne postavy žien a mužov zachytával väčšinou po práci, pri podvečernom odpočinku, alebo v očakávaní niečoho bližšie neurčeného. Sústredil sa na moment medzi čímsi dokonaným a započatým. Svetelné prechody a opakovanie tvarov na jeho plátnach vytvárajú dojem, že ľudia aj stavby pulzujú akousi skrytou vnútornou energiou. Zdroj: https://www.webumenia.sk