sk | cz

Miroslav Kudzia

1962 Vranov nad Topľou
Miroslav Kudzia

Autor je tzv. umelec na voľnej nohe. Výtvarnému umeniu sa venoval už počas štúdia na SPŠ v Spišskej Novej Vsi a neskôr na VŠT v Košiciach, ktorú neukončil kvôli snahe uplatniť sa na VŠVU v Bratislave. Jeho diela sú v zbierkach v 15 krajinách sveta. Niekoľko z nich vlastnil aj bývalý československý prezident Václav Havel. Na Slovensku začal vystavovaťku koncu 20. storočia. Svoju tvorbu doposiaľ prezentoval na 16-tich samostatných výstavách doma i v zahraničí, naposledy vo Francúzsku a USA. Narodený 7. januára 1962 vo Vranove nad Topľou.