sk | cz

Jozef Krakovský

1948 Žilina - 2023 Žilina
Jozef Krakovský

Akademický maliar. Venuje sa monumentálnym technikám, mozaike a vitráži. V súčasnosti sa venuje voľnej maľbe, grafickým technikám a kresbe hlavne krajine, portrétu, figurálnej kompozícii a abstraktnej tvorbe. Svoje obrazy vystavoval nielen na Slovensku ale aj v zahraničí v Holandsku, Poľsku. Narodil sa 18. apríla 1948 v Žiline.