sk | cz

Olena Kondratiuk

1958

Jazyk jej maľby je bohatý na obraznosť, farebný prejav, plastickosť tvarov a línií. Umelkyňa sa neobmedzuje iba na arzenál maliarky, ale využíva prvky grafiky, ornamentiky, vytvára rôzne textúry, rozširuje hranice vnímania svojej maľby. Aj obvyklá zakarpatská krajina v interpretácii Oleny vyjde fantasticky nádherne, farebne. Narodená v roku 1958.