sk | cz

Jan Štursa

1880 Nové Mesto na Morave - 1925 Praha
Jan Štursa

Významný český sochár, jeden zo zakladateľov moderného českého sochárstva a profesor Akadémie výtvarného umenia v Prahe. Vyštudoval sochársko-keramickú školu v Hořiciach. Po škole najskôr pracoval v lome v Mitteštajne a v keramickej dielni rodiny Zeidlerovcov v Berlíne, neskôr absolvoval aj štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesora Josefa Václava Myslbeka a istý čas bol aj jeho asistentom. V roku 1916 bol menovaný profesorom na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde spočiatku viedol medailérsku školu a v roku 1922 sa stal aj rektorom až do roku 1924.