sk | cz

Štefánia Klenovičová

1948 Hubina pri Piešťanoch

Je absolventkou Pedagogickej fakulty v Nitre, kde študovala výtvarnú výchovu. Podstatu jej maliarskej tvorby tvoria prírodné motívy z jej okolia. Okrem toho sa zaoberá kompozíciami a námety na ne čerpá z vesmíru. Jej maliarsky rukopis plný sviežich farieb smeruje od realizmu až k uvoľnenej abstrakcii. Narodila sa v roku 1948 v Hubine pri Piešťanoch. V jej doterajšej tvorbe najväčšie miesto zaberajú kvety. Kvet ale aj nenápadný kvietok je to, čo v nej vyvoláva obdiv, krásne pocity a túžbu výtvarne sa pohrávať s ich líniou, tvarom a farbou. Vkladá ich často do krajiny. Komponuje ich jednotlivo, vkladá ich do zátišia, sú voľne rozosiate na lúke, v lese, pri potoku. Kombinuje ich často s figuratívnymi motívmi, hlavami, zvieratami v rôznych obmenách. Vie ju očariť aj zimná krajina, kde si všíma krásu, "kvetov", ktorú vytvoril sneh a ľad. Práce sú podporované často jemnou lineárnou kresbou, ktorá naznačuje a zjednocuje kompozíciu.