sk | cz

Nándor Katona

1864 Spišská Nová Ves - 1932 Budapešť

Študoval na Uhorskom kráľovskom učilišti kreslenia podľa modelu v Budapešti, od 1890 na Académie Julian v Paríži. Po ukončení štúdií žil Katona až takmer do konca storočia v sídle Mednyánszkych v Strážkach. Pod vplyvom Ladislava Mednyánszkeho sa venoval hlavne krajinomaľbe, ktorá odrážala jeho časté depresívne stavy - nízke zamračené oblohy, večerné daždivé scény, pesimistické nálady súmrakov. Narodil sa 1864 v Spišskej Novej Vsi, zomrel 1932 v Budapešti.