sk | cz

Michael Rittstein

1949 Praha
Michael Rittstein

Michael Rittstein je český výtvarník. Patrí k najvýznamnejším predstaviteľom expresívne figurálne maľby. Žije a pracuje v Prahe. V rokoch 1964 až 1968 študoval na SOŠV Václava Hollara a v rokoch 1968 až 1974 na Akadémii výtvarných umení v Prahe pod vedením Arnošta Paderlíka, kde je od roku 2001 vedúcim maliarskeho ateliéru III. Je členom výtvarných skupín "12:15", "Neskoro, ale predsa", "Nová skupina" a "SVU Mánes". Je zastúpený v početných významných zbierkach, napr. Národná galéria v Prahe, Galéria hl. mesta Prahy, Českého múzea výtvarných umení v Prahe, Pamätníku národného písomníctva Praha, oblastných galériách v Česku, na Ministerstva kultúry SR, Centre G. Pompidou v Paríži, vo viedenskom Albertinum, a súkromných zbierkach po celom svete. Michael Rittstein je bytostným pozorovateľom, ktorý svoje postrehy zaznamenáva v tisíckach kresieb. Všetky zážitky, aj tie zdanlivo všedný, sa môžu stať podnetom pre vznik lokálnych historiek v jeho obrazoch. Zdrojmi jeho inšpirácie sú prostredí hromadnej dopravy, kúpalísk, vidieckych krčiem aj ľudských príbytkov. Do jeho diel vstupujú pokoj vidieka aj atmosféra pulzujúca metropola. Jeho expresívne maliarske záznamy vyhrotenej groteskné nadsádzkou až na hranici absurdity v sebe skrývajú postrehy o komplikovanosti medziľudských vzťahov. Výstavy - výber: 1989 Zeichnungen, Galerie von der Milwe, Aachen 2010 Nové litografie, Galerie Kamzík - Mungo bar, Praha 2010 Animální monstrum, společná výstava, galerie Via Art, Praha 2016 společná výstava 12/15 Pozdě, ale přece, Nová síň, Praha 2017 společná výstava, galerie Via Art, Praha 2018 samostatná výstava, galerie Prostor 228, Liberec 2019 Ve vlnách, Jízdárna Pražského hradu, 2. listopadu 2019 - 5. ledna 2020