sk | cz

Pavol Hammel

1948 Bratislava
Pavol Hammel

Pavol Hammel je známy síce predovšetkým ako výnikajúci úspešný profesionálny spevák, hudobník a skladateľ, ale taktiež pôsobí aj vo výtvarnom umení. Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, avšak celú svoju profesnú kariéru sa intenzívne venuje umeniu. Je spoluzakladateľom legendárnej hudobnej skupiny Prúdy. Výtvarnému umeniu sa venuje od roku 2005. Podstatnú časť námetov pre svoje obrazy čerpá aj zo svojich piesni. Prvú svoju samostatnú výstavu mal v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Odvtedy vystavoval na mnohých miestach po celom Slovensku, ale i v San Crispine v Taliansku, odkiaľ si priniesol aj cenu poroty za tvorivé majstrovstvo. Jeho diela sa pravidelne objavujú v aukciách slovenského výtvarného umenia.