sk | cz

Alojz Adam Glod

1907 Nový Bohumin - 1952 Veľká Lomnica
Alojz Adam Glod

Po tom ako navštívil Vysoké Tatry a hlavne Veľkú Lomnicu sa mu tu zapáčilo natoľko, že sa tu usadil natrvalo a začal maľovať tatranské scenérie. Vo Veľkej Lomnici sa usadil kde sa oženil s dcérou farára a mali spolu dve deti. Podľa tradovaných informácií sa jednalo o komerčne úspešného maliara . Venoval sa takmer výlučne vysokohorskej tematike. Zo všetkých jeho diel je zrejmé, že sa takmer výlučne špecializoval na maľbu vysokohorských panorám.