sk | cz

Juraj Škatulár

1932 Prešov - 1997 Prešov

Slovenský maliar. Venoval sa figurálnym kompozíciám a portrétu, ale aj zátišiam a krajinomaľbe. Po skončení gymnázia začal vysokoškolské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a po dvoch rokoch prestúpil na Vysokú školu pedagogickú, ktorú ukončil v roku 1954. Po ukončení štúdia začal pôsobiť v Prešove ako profesor na Pedagogickej škole, neskôr ako riaditeľ Základnej výtvarnej školy.