sk | cz

Ladislav Ehrlich

1886 Dobrovice na Mladoboleslavsku - 1965

Vyštudoval architektúru u profesora Čenského a Cechnera na ČVUT v Prahe a maliarstvo v súkromnej škole profesora Ferdinanda Engelmüllera a po tej u Alexisa Hansena v Dubrovníku. Neskôr pracoval ako vedúci úradník propagandy cudzineckého ruchu na ministerstve železníc. Venoval sa krajinomaľbe a maľbe zátišia. Radí sa k domácej škole impresionistov.