sk | cz

František Studený

1911 Nová Ves nad Žitavou - 1980 Bratislava

Slovenský maliar. Študoval u profesora Blažíčka v Brne na Českom vysokom učení technickom – odbor kreslenia, neskôr aj zemepis na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Študijné cesty absolvoval v Poľsku, Maďarsku a vo Francúzsku. Počas 2. svetovej vojny pôsobil ako profesor na gymnáziu v Tisovci, a po jej skončení aj ako profesor na gymnáziu v Bratislave.