sk | cz

Ladislav Berecz

1910 Košice

V Galante, Poprade, Bratislave a Košiciach pôsobil ako maliar sakrálnych obrazov. Predovšetkým sa venoval tatranským motívom, žánrovej maľbe, obrazom zo života cigánov a aj náročnejším symbolistickým a alegorickým kompozíciám.