sk | cz

František Strážnický

1913 Olomouc - 1985 Moravská Třebová

Český maliar a profesor vo Vsetíne na Morave. Neskôr pôsobil aj v Moravskej Třebovej. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesora Nechlebu a Obrovského a na Vysokej škole technickej v Brne u profesora Blažíčka.