sk | cz

Olbram Zoubek

1926 Praha - 2017 Praha

Významný český sochár. Kamenosochársku prax absolvoval v Prahe u sochára Otakara Velinského a v rokoch 1945 až 1952 študoval na Vysokej umelecko-priemyslovej škole u profesora Josefa Wagnera. Mal svoj výrazne osobitý štýl tvorby plastík. Je autorom posmrtnej masky Jana Palacha a Pomníku obetiam komunizmu na Petříne.