sk | cz

Jozef Zelný

1922 Žilina - 2006 Žilina

Slovenský výtvarník. Základy kreslenia získal už na žilinskej reálke od profesora Šmilauera a Jičinského. V rokoch 1940 až 1942 študoval na súkromnej maliarskej škole Gustáva Mallého v Bratislave, neskôr súkromne študoval aj u Bedricha Hoffstädtera. Podstatnú časť jeho tvorby tvorila krajinomaľba.