sk | cz

Ladislav Zívr

1909 Nová Paka - 1980 Ždírec u Starej Paky
Ladislav  Zívr

Ladislav Zívrr, krstený Ladislav Jozef (23. mája 1909 Nová Paka – 4. septembra 1980 Ždírec u Starej Paky) patrí medzi popredných predstaviteľov českého moderného umenia dvadsiateho storočia. Na začiatku svojej umeleckej dráhy tvoril voľné reliéfne a portrétne plastiky ovplyvnené prvky kubizmu, surrealizmom a dielom Otty Gutfreunda. Neskôr pridal fantazijné a imaginatívne zložky. Počas tridsiatych rokov dvadsiateho storočia sa zaoberal asamblážou. Je autorom techniky muláže, kde kombinoval prírodné materiály a tekutú sadru. V štyridsiatych rokoch sa v jeho tvorbe premietal záujem o mineralógiu, astronómiu, archeológiu a biológiu. V šesťdesiatych rokoch sa inšpiroval prírodou alebo geometriou a tvarmi nerastov. V duchu imaginatívnej abstrakcie vytváral plastiky aj kresby, kde sa prelínal svet prírody organickej aj anorganickej prírody s figurálnou tvorbou. V roku 1962 sa zúčastnil Bienále v Benátkach. V roku 1969 bol menovaný zaslúžilým umelcom. Do dejín českého moderného umenia sa okrem iného zapísal ako jediný sochár Skupiny 42.