sk | cz

Agneša Bakardžieva-Hložníková

1942 Svederník
Agneša Bakardžieva-Hložníková

Grafička a ilustrátorka Agneša Bakardžieva-Hložníková, príp. Agneša Bakardžieva, Agneša Bakardžijevová-Hložníková, narodená 1. 12. 1942 vo Svederníku pri Žiline. Tu začala navštevovať školu, neskôr sa s rodičmi presťahovala do Žiliny. V rokoch 1958 až 1962 navštevuje Stednú umelecko-priemyslovú školu v Bratislave, oddelenie grafiky (M. Fikari, G. Štrba). Neskôr štujeje na VŠVU v Bratislave u Vincenta Hložníka, v prípravke - D. Milly a L. Čemický. Tvorí v Bratislave. Agneša Bakardžieva Hložníková, okrem iného aj dcéra známeho majstra Hložníka. Z diela spomenieme návrh a tvorbu viacerých z vitrážových okien nachádzajúcich sa v kostole sv. Štefana. Kostol sv. Štefana, uhorského kráľa v Trenčianskych Tepliciach. Foto: mesto Trenčianske Teplice.