sk | cz

Karol Ondreička ml.

1944 Čachtice - 2003 Bratislava
Karol Ondreička ml.

Profesor Karol Ondreička bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor a pedagóg, profesor, rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Je autorom viac ako 100 ex librisov. Ilustroval takmer 200 knižných publikácií pre deti i dospelých, za ktoré získal mnoho ocenení doma i vo svete. Je autorom ilustrácií 1. dielu knižného cyklu Tisíc a jedna noc. Významná je aj jeho známková tvorba. Grafické i maliarske dielo charakterizuje imaginatívne vnímanie sveta, zdôrazňovanie emotívnosti, lyrizmu a fantázie. Spoluzakladateľ grafického združenia G- BOD. Každoročne sa i posmrtne zúčastňuje svojim dielom na mnohých výstavách doma i vo svete. 2013 -2014 mu boli usporiadané veľké retrospektívne výstavy k výročiu jeho nedožitých 70 narodenín v GMB Mirbachovom paláci v Bratislave, GJK Kopplovom kaštieli v Trnave a OG Dolnom Kubíne. Vo vydavateľstve Tatran vyšla v roku 2000 rozsiahla rozsiahla monografia od historičky umenia Dagmar Srnenskej s názvom Karol Ondreička a knižná publikácia Ex Libris (Petrus, 2006, ISBN 80-89233-1-98), podrobnejšie mapujúca jeho dielo.