sk | cz

Vladimír Balko

1963 Bojnice
Vladimír Balko

Vladimír Balko vzštudoval Vysokú školu výtvarných umení Bratislava, oddelenie knižnej ilustrácie (prof. A. Brunovský). Balko získal ocenenie: Najkrajšie knihy roka, 1983 - Čestné uznanie za maturitnú prácu Najkrajšie knihy roka, 1989 - Cena Matice slovenskej za diplomovú prácu Cena za umelecký objav, 2005 - Porto Sant Elpidio, Taliansko