sk | cz

Karel Zápeca

1893 Luhačovice - 1975

Narodil sa 21. 7. 1893 v Luhačoviciach. Maliar a spisovateľ v Luhačoviciach, žiak profesora Soloveva na akadémii umenia v Petrohrade. Tvoril krajiny aj figurálne obrazy, najmä motívy z Ruska: Sibíri, severnej a južnej Ázie, Francúzska, Nemecka a okolia Luhačovíc.