sk | cz

Bohumír Pecold

1888 Černovice, Pelhřimov - 1964 Karviná - Darkov

Bohumír Pecold - maliar, ktorý študoval na Masarykovej vyššej ľudovej škole v Ostrave. Bol Výborný krajinár najmä v oblasti Beskyd a Valašska.