sk | cz

Lándor Tivadar

1873 Nagykanizsa - 1954 Budapešť

Lándor Tivadar, rodným menom Löbl Tivadar - maďarský novinár, umelecký spisovateľ, prekladateľ, historik umenia, redaktor novín.