sk | cz

Josef Procházka

1909 Horní Kruty - 1984 Praha
Josef Procházka

Maliar krajiniek a zátišie v Prahe, v rokoch 1929 až 1936 bol žiakom Akadémie výtvarného umenia v Prahe u profesora Nejedlého, bol maliarom krajiniek a zátišia, v roku 1935 vystavoval v Rubešovej galérii v Prahe krajiny a zátišia, v rokoch 1937 a 1939 vystavoval tamtiež súborné práce, v roku 1938 potom v Pardubiciach.