sk | cz

Jan Spáčil

1892 Praha - 1982 Cheb

Český maliar. V Prahe študoval na Akadémii výtvarných umení u Aloisa Kalvodu a Jaroslava Šetelíka, neskôr aj na akadémii v Mníchove. Pôsobil aj ako profesor na Umelecko-výtvarnom učilišti v Rostove na Done v Rusku. Od roku 1950 trvalo žil a pôsobil v Chebe.