sk | cz

Nina Golasová

1947 Nové Zámky - 2019
Nina Golasová

Nina Golasová, PaedDr., pseudonym Nina Chilli, poetka, prozaička, výtvarníčka. Absolvovala odbor výtvarná výchova a slovenčina na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, maľbu študovala u akad. maliara Ľudovíta Jelenáka. Žila v Bratislave, Nitre a v Nových Zámkoch. Pôsobila ako inšpektorka kultúry v okrese Nové Zámky (1970 – 1983). Má značný podiel na vzniku, presadzovaní a uvedení do kultúrno-spoločenského života mesta výstavnú činnosť profesionálnych, ale aj amatérskych výtvarníkov, má zásluhu aj na vzniku Galérie umenia v Nových Zámkoch. Bola členkou Umeleckej besedy slovenskej a tajomníčkou umeleckého odboru Slovenského syndikátu novinárov. Dlhé roky sa venovala písaniu poézie a prózy (od roku 1966), ako i umeleckému prednesu, v ktorom získala viaceré celoslovenské ocenenia. Jej poetické výrazy viditeľne korešpondujú s jej farebným a výtvarným cítením. Venovala sa i umeleckej interpretácii textov. Bola členkou Spolku slovenských spisovateľov a Umeleckej besedy slovenskej.